Vil bygge nasjonal energientreprenør

Kilde Trønderenergi

Elnett Energi AS og TrønderEnergi Elektro AS fusjonerer. Modernisering, ny teknologi og klimapolitikk fører til at flere samfunnsområder elektrifiseres. Markedet for å bygge, utvikle og vedlikeholde samfunnets energi- og elektroinfrastruktur vokser. Samtidig blir det færre og større tilbydere i dette markedet, konkurransen hardner til.

Ved å fusjonere tar Elnett Energi AS og TrønderEnergi Elektro grep for styrke posisjonen sin inn mot dette voksende markedet. Det fusjonerte selskapet vil være eneste større energi- og elektroentreprenør i Norge med hovedkontor i Midt-Norge, og blir et viktig bidrag for å bygge grønn kompetanse, sysselsetting og verdiskaping med utgangspunkt i denne regionen.

Forhandlingsresultatet er godkjent, og den nye overenskomsten mellom EL og IT Forbundet og KS Bedrift er gjeldende.

Valgdeltakelsen var på 62,8 prosent.

NTE Energi avvikler hjemmevakt for Steinkjer og Follafoss!!

Ledelsen i NTE-Energi har besluttet å legge ned hjemmevakta for Team Steinkjer og Team Follafoss, dette trer i kraft 10.januar 2017.

Attachments:
Download this file (Glimt 09-16.pdf)Glimt 09-16[Glimt 19. november]392 kB

Dere kan se igjennom bildene fra diverse markeringer og møter her

Stor uro i Everket etter endring av eierstrukturen:
Trekker seg i protest
Styreleder Olav Bjørndal og det meste av styret i Oppdal everk trekker seg i protest mot kommunestyre-vedtaket om ny eierstruktur.