Tariff

Tariff

Som organisert får du hjelp og støtte fra fagforeninga og forbundet, men uten tariffavtale er det kun bestemmelsene i Norges lover som gjelder. Arbeidsmiljøloven har ingen minstelønn, og gir deg 40 % overtid først etter 9 t/dag eller 40 t/uke. Ferieloven sier at alle skal ha 4 uker og 1 dag ferie.

Det er først når arbeidsgiveren har skrevet under på at tariffavtalen skal gjelde i bedriften (etter krav fra de ansatte – i samarbeid med fagforeninga!) at man er sikret:

– ordnede lønnsforhold
– lønn for ledigtid
– mulighet til å jobbe akkord
– begrensning av reise på fritida
– kompetanseutvikling
– fokus på fagopplæring
– en ekstra sjanse dersom du stryker på fagprøven
– en ordinær arbeidstid på 7,5 t/dag – 37,5 t/uke
– overtidstillegg på 50 % etter 7,5 timer og 100 % etter klokka 21:00
– overtidsbetaling dersom du må flytte arbeidstida en dag
– 100 % overtidsbetaling dersom du må jobbe på natta
– betaling på helligdager
– betalt hviletid etter kvelds-/nattarbeid
– smusstillegg, høydetillegg, utenbystillegg
– 14 dager fri med lønn ved fødsel
– fri med lønn ved tannlege og legetime
– fri med lønn første barnehagedag og første skoledag
– 5 ukers ferie
– AFP
– medbestemmelse!

 

Les mer om de ulike tariffavtalene våre medlemmer er omfattet av her:

Energioverenskomsten Energi Norge 2014-2016
Energiavtalen KS Bedrift 2014-2016
Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) 2014-2016