Ungdomsutvalg 2018-2019

Leder

Jens Nordløkken

Gauldal Installasjon

Medlemmer

Stein Ove Welvang

NTE Elektro

Annar Gravråk

Trønder Energi Nett