Styret 2018-2019

Leder                              Nestleder

Geir Tore Mjønes                         Ivar Falch Pedersen

NTE Elektro                                 Trønder Energi Nett

Sekretær                         Kasserer

Bjørn Helmersen                         Gunnar Walleraunet

NTE Elektro                                  NTE Elektro

Styremedlemmer

Ragnar Breivik                             Marius Vikan

Trønder Energi Nett                      NTE Elektro

Rune Morten Myrhaug                   Jørund Eidsaunet

Oppdal Everk                                Helse Midt-Norge

Klaus Jensvold

Røros Everk

Ungdomsrepresentant

Stein Ove Welvang

NTE Elektro

Varamedlemmer

Anders Nyborg                             Tore Lie

NTE Elektro                                  NTE Nett

Elsa Anette Holand                      Arnt Joar Lien

Trønder Energi Nett                      Fosenkraft Installasjon