Styret 2017-2018

Leder                              Nestleder

Geir Tore Mjønes                         Ivar Falch Pedersen

NTE Elektro                                 Trønder Energi Nett

Sekretær                         Kasserer

Espen Myhr Grandalsmo               Gunnar Walleraunet

NTE Elektro                                  NTE Elektro

Styremedlemmer

Ragnar Breivik                             Bjørn Helmersen

Trønder Energi                             NTE Elektro

Rune Morten Myrhaug                   Jørund Eidsaunet

Oppdal Everk                                Helse Midt-Norge

Ken Andre Teigen

Kvikne-Rennebu Kraftlag

Ungdomsrepresentant

Stein Ove Welvang

NTE Elektro

Varamedlemmer

Anders Nyborg                             Klaus Jensvold

NTE Elektro                                  Røros E-verk

Elsa Anette Holand                      Marius Vikan

On Energi                                    NTE Elektro