Styret 2016-2017

Leder                              Nestleder

Geir Tore Mjønes                         Ivar Falch Pedersen

NTE Elektro                                   Trønder Energi

Sekretær                         Kasserer

Espen Myhr Grandalsmo               Gunnar Walleraunet

NTE Elektro                                    NTE Elektro

Styremedlemmer

Ragnar Breivik                             Bjørn Helmersen

Trønder Energi                                NTE Elektro

Rune Morten Myrhaug                   Kari Anne Endal

Oppdal Everk                                  Gauldal Nett

Ken Andre Teigen

Kvikne-Rennebu Kraftlag

Ungdomsrepresentant/Webansvarlig

Stein Ove Welvang

NTE Elektro

Varamedlemmer

Jørund Eidsaunet                         Per Storli

Helse Midt-Norge                           NTE Nett

Jens Nordløkken                          Marius Vikan

Gauldal Installasjon                        NTE Elektro