Styret 2015-2016

Leder                              Nestleder

Geir Tore Mjønes                          Ivar Falch Pedersen

NTE Elektro                                   Trønder Energi

Sekretær                         Kasserer

Espen Myhr Grandalsmo               Gunnar Walleraunet

NTE Elektro                                   NTE Elektro

Styremedlemmer

Ragnar Breivik                               Bjørn Helmersen

Trønder Energi                               NTE Elektro

Rune Morten Myrhaug                   Kari Anne Endal

Oppdal Everk                                  Gauldal Nett

Ken Andre Teigen

Kvikne-Rennebu Kraftlag

Ungdomsrepresentant

Stein Ove Welvang

NTE Elektro

Varamedlemmer

Jørund Eidsaunet                         Per Storli

Helse Midt-Norge                           NTE Nett

Jens Nordløkken                          Dag Frode Borgan

Gauldal Installasjon                       NTE Nett